Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –Աշոտ Բարսեղյան

Դպրոց, դասարան – Արեմտյան դպրոց , 3.3

Երկարօրյա ծառայություն – օգտվում եմ

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) – երկկողմանի երթուղիով

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  ոչ

Ընտրությամբ գործունեության խումբ –կերպարվեստ

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը –  ես լողում եմ ռիբոկում ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *